2018-10-30 12:14:38

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
NAPOMENA: Tekst i popratni dokumenti u potpunosti su preuzeti sa mrežnih stranica Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr
Dječjem gradskom vijeću i dječjoj gradonačelnici istekao je mandat u listopadu ove godine, te je stoga Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina donio Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika i članove Dječjeg gradskog vijeće Grada Crikvenice.

Upute o provedbi izbora upućene su Osnovnim školama na području Grada, a iste se nalaze i na web stranici Grada Crikvenice te će se izbori održati dana 10. prosinca 2018. g.


Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica