2019-03-11 10:32:00

Testiranje za kandidate prijavljenje za radno mjesto Tajni/ca škole

Gore navedeno testiranje održati će se dana 18.3.2019. godine  u 14.00 sati u prostorijama škole.

  • Za testiranje je potrebno imati slijedeća znanja:
  • Zakon o radu
  • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  • Zakon o javnoj nabavi
  • Statut, Pravilnik o radu
  • Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Crikvenica
  • Kolektivni ugovor
  • Pravilnik o zaštiti na radu
  • Pravilnik o radu kolegijalnih tijela
  • Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica