2019-10-04 11:16:31

Dan učitelja

 

 

Zahvaljujemo se gospodinu gradonačelniku i Gradu Crikvenici što su se sjetili čestitati nam Naš dan  - Dan učitelja!

Takošer hvala i crikveničkom ogranku SDP-a  i ®RK "Murvica" koju su nas se takošer sjetili i darivali nas!

 

 


Osnovna ¹kola Vladimira Nazora Crikvenica