2020-03-19 10:09:29

Škole za Afriku - Coronavirus

Budući da su se pojavila mnoga pitanja, s kojima ste se i sami možda susreli u razgovoru s djecom i roditeljima, UNICEF kontinuirano priprema informacije i upute koje u trenutnoj situaciji mogu biti korisne. Možete ih pronaći na našoj internetskoj stranici: https://www.unicef.org/croatia/što-trebate-znati-o-koronavirusu-covid-19

Na globalnoj razini, UNICEF provodi brojne aktivnosti kako bi se obustavilo širenje virusa te pritom zaštitila prava svakog djeteta. Znanjem, sredstvima i opremom svakodnevno pružamo podršku državama diljem svijeta, s posebnim naglaskom na brigu za najranjivije skupine djece.


Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica