2020-04-30 11:11:04

Upisi u prvi razred- važna obavijest

Sukladno obavijesti MZO-a o upisima u prvi razred obavještavamo 
roditelje odnosno staratelje djece školskih obveznika za prvi razred 
školske godine 2020./2021.da su od 11. svibnja 2020. godine započele 
sve planirane aktivnosti vezano za upis djece u prvi razred osnovne 
škole.

Termin pregleda roditelji odnosno staratelji će dobiti od školske pedagoginje.

U prilogu su upute za upisnike i potrebni obrasci, molimo roditelje da ih prouče i postupe u skladu s njima.

Upute za roditelje/skrbnike

Termin pregleda roditelj će dobiti preko škole.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga roditelj ne može dovesti dijete na pregled u dogovoreno terminu, isto treba javiti najmanje 2 dana prije termina.

Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti u ambulantu prije pregleda:

Upitnik za roditelje koji ispunjava roditelj (u prilogu) Izjavu o COVID19 (u prilogu) Izvod iz pedijatrijskog kartona kojeg je ispunio odabrani liječnik (u prilogu) Preslike cijepnog kartona Dokumentaciju ukoliko postoji  (npr. nalazi logopeda i/ili psihologa, ortopeda, fizijatra, kardiologa, laboratorijski nalaz krve slike i urina ukoliko nije stariji od 1 g,  Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove...)

Nalaz doktora dentalne medicine (Zubna putovnica) i vađenje krvi provesti će se na jesen ukoliko to epidemiološka situaciju bude dozvoljavala.

Dokumentaciju dostaviti:

e-poštom najkasnije 3 dana prije termina pregleda ili iznimno donijeti na dan pregleda, ukoliko dokumentaciju nije moguće dostaviti e-poštom roditelj/skrbnik  treba dogovoriti način dostave telefonskom konzultacijom s nadležnim timom školske medicine

Na dan pregleda sa sobom obavezno donijeti:

zdravstvenu iskaznicu djeteta cjepni karton iz pedijatrijskog kartona iskaznicu imunizacije djeteta (cjepni kartončić)

Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica