2016-03-01 12:09:30

Nova pomoćnica u nastavi u sklopu projekta „Znanje za sve“

Nakon sporazumnog prestanka radnog odnosa pomoćnice u nastavi Josipe Žgombić, na javnom natječaju je na upražnjeno radno mjesto pomoćnika u nastavi u OŠ Zvonka Cara izabrana Ana Buterin. Ana je u sklopu projekta „Znanje za sve“ završila certificiranu edukaciju za pomoćnika u nastavi u Poliklinici „SUVAG“, a njena e-mail adresa je: ana.pomocnik@gmail.com.

 


Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica