preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Crikvenica

Login
Grad prijatelj djece

Projekt Znanje za sve

Vijesti

 

Vozni red - City bus

Klikom na sliku možete preuzeti vozni red!

pomoć

red button

Upisi u srednju školu

Drage osmašice i osmaši! Poštovani roditelji!

Bliži se vrijeme upisa u srednju školu stoga Vas molimo za suradnju sa školom i razrednicima te za praćenje i pravovremeno izvršavanje svih vaših obaveza vezanih uz upis u srednju školu.

Na ovoj stranici možete pronaći sve dostupne informacije vezane za upise u srednju školu. Za sve dodatne informacije oko upisa možete se obratiti razrednicam ili članovima upisnog povjerenstva: pedagoginji Draženki Mažar i učiteljici Daliborki Todorović.

Mrežna stranica  Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole: https://www.upisi.hr.

Novosti
Posljednji dan prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
Daliborka Todorović / datum: 30. 6. 2019. 12:30

Dragi osmaši, 

30.6.2019. je posljednji dan prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere. Nakon tog datuma više nećete moći odabrati te programe. Posljednji dan prijave ostalih programa je 10.7.2019. do 12 sati.


[OPŠIRNIJE]Poruka - "Nisi ispunio sljedeći preduvjet - Zaprimljena prijavnica"
Daliborka Todorović / datum: 30. 6. 2019. 12:23

Dragi osmaši!

Nakon odabira željenih obrazovnih programa na kartici Rezultati u stupcu Zadovoljeni osnovni preduvjeti piše vam NE. Klikom na opciju Detaljno u stupcu Struktura bodova pojavljuje vam se sljedeća poruka:

Ova poruka se pojavljuje kao podsjetnik za donošenje prijavnice u roku propisanom u Odluci o upisu. Poruka će se prestati prikazivati kada se u sustavu označi da ste donijeli prijavnicu u propisanom roku.

Prijavnicu (dostupna nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, tj. nakon 10.7.2019. ) ne možete sami ispisati, nego po nju dolazite kod svojih razrednica u školu. Prijavnicu potpisuje jedan roditelj i učenik. Vrijeme u koje ćete moći doći po prijavnicu biti će naknadno objavljeno na mrežnim stranicama škole.


[OPŠIRNIJE]Ljetni rok - važni datumi
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 14:21


[OPŠIRNIJE]Dodatna prava za upis učenika
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 14:16

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

Otežani uvjeti su ako kandidat:

  • živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
  • živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
  • ako je kandidatu jedan roditelj preminuo
  • ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilaže razredniku neki od dolje navedenih dokumenata kojim dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

  • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
  • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
  • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
  • podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih putem elektroničkog uvida u osobna stanja građana provjerava škola;
  • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi;

c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

Cjelokupnu dokumentaciju potrebno je dostaviti razredniku do 26. lipnja 2019.


[OPŠIRNIJE]Kako se prijaviti u sustav Upisi.hr?
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 14:11

Molimo učenika da prilikom unosa broja mobitela u sustav paze  na njegovu točnost jer će na upisani broj mobitela dobiti PIN koji će im omogućiti sljedeću prijavu u sustav.

Također sve informacije od strane Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole pristizat će na navedeni broj mobitela.

Upisno povjerenstvo


[OPŠIRNIJE]Započinju prijave kandidata u sustav
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 13:50

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju 27. svibnja 2019. godine iza 12:00 sati. 

Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om.

Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. 
 

U slučaju nepravilnosti u podacima (adresa, ime roditelja, ocjene iz prijašnjih razreda) potrebno se javiti svom razredniku. 

Važno! U prvoj fazi prijava, učenici još nemaju mogućnost uvida u ponudu obrazovnih programa po školama. Prijava obrazovnih programa biti će moguća od srijede, 26. lipnja 2019.


[OPŠIRNIJE]Prijava u razredne odjele za sportaše
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 13:49

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ na kartici “Moji podaci” od 27. svibnja do 2. lipnja 2019. godine. Na navedenoj kartici kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub. Obavezno nakon unosa navedenih podataka, svoj odabir trebaju potvrditi na gumbu Spremi promjene koji se nalazi pri dnu stranice. Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku. 

Kandidati koji u navedenome roku ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše. Također, a s obzirom da iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, molimo da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne programe i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu. 

Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza. Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport. Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

(preuzeto sa www.upisi.hr)


[OPŠIRNIJE]Započinju prijave kandidata s teškoćama u razvoju
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 13:48

Kandidati s teškoćama u razvoju od 27. svibnja 2019. godine javljaju se uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole koje izvode te programe redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti onoliko škola koliko ih izvodi navedene programe. 

Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate. Kandidati će na stranici upisi.hr kada se prijave imati karticu Moj odabir (UDU), na kojoj će vidjeti programe koje im je unio ured državne uprave. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. 

Podsjećamo da u školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti, a upisna povjerenstva ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužna su o tome obavijestiti kandidata. Također, napominjemo da ukoliko je škola postavila bodovni prag on vrijedi i za učenike s teškoćama u razvoju. Sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe.

(preuzeto sa: www.upisi.hr)


[OPŠIRNIJE]Objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. – Idemo u srednju!"
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 13:44

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2019./2020. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na:
 

 


Publikacije se nalaze i na naslovnoj stranici www.upisi.hr s desne strane. 

(Preuzeto s: www.upisi.hr)


[OPŠIRNIJE]Objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 13:38

Obavještavamo učenike osmih razreda i njihove roditelje  da je objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. 

U prilogu se nalaze navedeni dokumenti, kao i Pravilnik o elementima i kriterijima za upis učenika u I. razred srednje škole.

Upisno povjerenstvo


[OPŠIRNIJE]Snimka webinara za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole
Daliborka Todorović / datum: 25. 5. 2019. 13:37

Na mrežnim stranicama CARNET-a dostupna je snimka webinara koji je održan na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa učenika u prvi razred srednje škole. Snimka navedenog webinara dostupna je na sljedećoj poveznici: https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13398 


[OPŠIRNIJE]Predstavljanje srednjih škola i učeničkih domova učenicima osmih razreda - "KAMO DALJE?"
Daliborka Todorović / datum: 23. 5. 2019. 13:35

I ove godine, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije organizira predstavljanje srednjih škola i učeničkih domova pod nazivom "Kamo dalje?", za učenike 8. razreda osnovnih škola.

Svrha manifestacije je predstavljanje programa koji se nude u srednjim školama Primorsko-goranske županije učenicima VIII. razreda, kako bi im olakšali izbor srednje škole.

Manifestacija će se održati dana 24. svibnja 2019. godine (u petak) u prostoru zgrade Sveučilišnih odjela (Kampus na Trsatu), u trajanju od 12.00 do 18.00 sati.


[OPŠIRNIJE]Webinar za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole
Daliborka Todorović / datum: 21. 5. 2019. 22:26

 

U suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET) predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. organiziraju informativni webinar na temu provedbe ovogodišnjih elektroničkih prijava i upisa u srednje škole. 

 

Webinar je planiran za četvrtak, 23. svibnja 2019. god., od 13 do 14:30 i  bit će dostupan na poveznici:

https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/13368

 

Snimka informativnog webinara bit će postavljena na mrežnim stranicama CARNET-a i www.upisi.hr

 

(preuzeto s www.upisi.hr)


[OPŠIRNIJE]Dan otvorenih vrata - PSHG
Daliborka Todorović / datum: 16. 5. 2019. 18:32

Dragi osmaši!
Pozivamo vas na Dan otvorenih vrata Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, koji će se održati u ponedjeljak 3. lipnja 2019. od 11 do 17 sati. 
Predstavit ćemo školu svim zainteresiranim učenicima i roditeljima, moći ćete razgledati prostore, razgovarati s nastavnicima i gimnazijalcima... Dođite na Dan otvorenih vrata i vidite koliko vas mogućnosti očekuje! 


[OPŠIRNIJE]Dan otvorenih vrata - PRHG
Daliborka Todorović / datum: 16. 5. 2019. 18:30

Dan otvorenih vrata u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji je u četvrtak, 23.svibnja 2019. od 16.00 do 19.00 sati


[OPŠIRNIJE]Sve o upisima u srednje škole - Portal ucenici.com
Daliborka Todorović / datum: 16. 5. 2019. 17:48

Dragi osmaši, na portalu ucenici.com možete pronaći detalje o upisu u srednju škole.


[OPŠIRNIJE]e-Usmjeravanje
Daliborka Todorović / datum: 16. 5. 2019. 16:51

e-Usmjeravanje - portal Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - središnje je mjesto za pronalaženje idealne obrazovne ustanove za učenike i studente, ali i svojevrstan kompas karijere. (https://e-usmjeravanje.hzz.hr/)

Na portalu je moguće pronaći  informacije koje su potrebne za izbor zanimanja, škole i studija, vještinama koje su potrebne za traženje posla i brojne druge informacije.

Portal, uz ostalo, nudi i cjelokupni pregled svih programa obrazovanja u svim hrvatskim srednjim školama, studijskih programa, uvjeta za stipendiranje, mogućnosti zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu po pojedinim zanimanjima.

Posredstvom portala moguće je napraviti i nekoliko samotestiranja, odnosno samoprocjena kompetencija temeljem kojih onda program predlaže sedam do deset najprimjerenijih zanimanja. Uz prijedloge zanimanja, program detaljno opisuje zanimanja, radne zadatke i slično.

(Preuzeto s: https://e-usmjeravanje.hzz.hr/)


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju