preskoči na sadržaj
Upisi u srednju školu

Drage osmašice i osmaši! Poštovani roditelji!

Bliži se vrijeme upisa u srednju školu stoga Vas molimo za suradnju sa školom i razrednicima te za praćenje i pravovremeno izvršavanje svih vaših obaveza vezanih uz upis u srednju školu.

Na ovoj stranici možete pronaći sve dostupne informacije vezane za upise u srednju školu. Za sve dodatne informacije oko upisa možete se obratiti razrednicima ili članovima upisnog povjerenstva: pedagoginji Draženki Mažar i učiteljici Daliborki Todorović.

Mrežna stranica  Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole: https://www.upisi.hr.

Novosti

Zaprimanje i evidencija prijavnica

Dragi osmaši!

7. srpnja 2021. godine u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata, te je od toga trenutka omogućen ispis prijavnica. Redoviti učenici imat će mogućnost dohvata prijavnice sa svog sučelja, te zatim osobno ili e-mailom dostavljaju prijavnicu svom razredniku.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik, te ih dostaviti razredniku. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Učenici koji nisu u mogućnosti samostalno isprintati prijavnice, mogu doći u Školu 8. srpnja u terminu 8:30-9:00 sati, s jednim roditeljem, gdje će odmah moći potpisati i predati prijavnicu. Razrednici će zatim svakom učeniku označiti da je zaprimljena prijavnica.

Školama/razrednicima je omogućeno da zaprimljene prijavnice evidentiraju do 9. srpnja, nakon čega neće biti moguće evidentirati dostavu prijavnice, te će učenik biti obrisan s ljestvica poretka.

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 7. 7. 2021. 10:20

Nije zadovoljen preduvjet - Zaprimljena prijavnica s popisom prijavljenih obrazovnih programa

Dragi osmaši!

Nakon odabira željenih obrazovnih programa na kartici Rezultati u stupcu Zadovoljeni osnovni preduvjeti piše vam NE. Klikom na opciju Detaljno u stupcu Struktura bodova pojavljuje vam se sljedeća poruka:

Ova poruka se pojavljuje kao podsjetnik za donošenje prijavnice u roku propisanom u Odluci o upisu. Poruka će se prestati prikazivati kada se u sustavu označi da ste donijeli prijavnicu u propisanom roku (9.7.2021.)

Prijavnicu (dostupna nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, tj.  7.7.2018. ) će te moći dohvatiti  sa svoga sučelja, te ju potpisanu (od strane učenika i jednog roditelja /skrbnika) dostaviti svom razredniku putem elektroničke pošte ili dolaskom u školu.

Također, i razrednik ima mogućnost dohvata učenikove prijavnice te će u tom slučaju učenik i jedan roditelj doći potpisati prijavnicu u školu u vrijeme koje će biti  naknadno objavljeno na mrežnim stranicama škole.

Upisno povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 27. 6. 2021. 19:04

Redoslijed odabranih obrazovnih programa!

Dragi osmaši!

Molimo Vas da odgovorno pristupite biranju željenih obrazovnih programa, kao i njihovom redoslijedu. Nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, redoslijed nije moguće promijeniti.

Upisno povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 27. 6. 2021. 19:00

Prijava programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave

U ponedjeljak, 28. lipnja 2021. godine, u 23:59 sati istječe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave učenici mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave.

Molimo sve kandidate da se pridržavaju navedenog roka jer prijave tih programa nakon isteka roka neće biti moguće. Kandidate kojima nije aktivirana prijava upućujemo da se što prije jave umjetničkim ili drugim srednjim školama koje ih trebaju aktivirati.

Također, upućujemo sve kandidate da detaljno pročitaju kako se prijavljuju paralelni umjetnički programi u brošuri koja se nalazi na stranici Upisi.hr - Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše.

Provođenje dodatnih ispita i provjera će se odvijati od 29. lipnja do 1. srpnja. Na kartici Moj Raspored možeš vidjeti raspored dodatnih provjera vještina i sposobnosti ako programi koje si prijavio/la provode takve provjere.

Posebna napomena: ako nakon 28. lipnja izbrišete program s ranijim rokom prijave, više nećete imati mogućnost dodavanja navedenog programa.

Preuzeto sa: www.upisi.hr

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 26. 6. 2021. 11:57

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., dana 25. lipnja 2021. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa započet će od 12:00 sati, a ogledne ljestvice poretka bit će vidljive nakon 22:00 sata istoga dana. 

Obrazovni programi će se moći prijavljivati sve do 7. srpnja 2021. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 28. lipnja 2021.

Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 10. srpnja 2021. godine.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. 

Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. 

Nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, nije moguće promijeniti redosljed odabira! 

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju! - Učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše“. 

Preuzeto sa: www.upisi.hr

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 25. 6. 2021. 10:53

Dostava dokumenata kojima učenici ostvaruju dodatna prava za upis

Podsjećamo učenike osmih razreda i njihove roditelje da je krajnji rok za dostavu i unos dokumenata kojima učenici ostvaruju dodatna prava za upis, 1. srpnja 2021.

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

Otežani uvjeti su ako kandidat:

  • živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
  • živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
  • ako je kandidatu jedan roditelj preminuo
  • ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Za ostvarenje navedenih prava kandidat prilaže razredniku neki od dolje navedenih dokumenata kojim dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

  • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
  • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
  • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
  • podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih preko elektroničkog uvida u osobna stanja građana provjerava škola
  • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge. 

 

Cjelokupnu dokumentaciju potrebno je donijeti osobno razredniku ili dostaviti elektronički (skeniranu ili poslikanu) na e-adresu školske ustanove do roka navedenoga u poglavlju Kalendar u ovoj publikaciji.

Dokumentaciju elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu, s elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e-Dnevniku.

Ako je roditelj/skrbnik poslao dokumentaciju s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u eDnevniku, razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonski i provjeriti je li roditelj/skrbnik doista poslao navedenu dokumentaciju s te adrese. 

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 14. 6. 2021. 18:03

Prijava u razredne odjele za sportaše i kartica “Moji podaci”

Dragi osmaši!

Podsjećamo vas da  31. svibnja 2021. istječe mogućnost iskazivanja interesa za upis u razredne odjele za sportaše. Iskazivanje interesa unosi se na kartici “Moji podaci”, gdje kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se klub nalazi (obavezno potvrditi gumbom "Spremi promjene"). Molimo one koji su iskazali interes za razredne odjele za sportaše da još jednom provjere ispravnost svojih podataka.
Ako prilikom provjere osobnih podataka i ocjena na kartici "Moji podaci" primijetite da neki od podataka nije ispravan, javite se svome razredniku.

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 28. 5. 2021. 18:07

Započinju prijave kandidata s teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju od 24. svibnja 2021. godine javljaju se županijskim upravnim odjelima odnosno Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu županijskog upravnog odjela na predviđenom obrascu navesti obrazovne programe i srednje škole koje izvode te programe redom kako bi željeli da ih kandidat upiše.

Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti onoliko škola koliko ih izvodi navedene programe. Potom će upisno povjerenstvo županijskog upravnog odjela u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate.

Kandidati će na stranici upisi.hr kada se prijave imati karticu Moj odabir (UDU), na kojoj će vidjeti programe koje im je unio županijski upravni odjel. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, a navedeni kandidati rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo da u školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti, a upisna povjerenstva županijskog upravnog odjela, u slučaju prijave takvih programa, dužna su o tome obavijestiti kandidata. Također, napominjemo da ukoliko je škola postavila bodovni prag on vrijedi i za učenike s teškoćama u razvoju. 

Sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu županijskog upravnog odjela ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Kandidati s teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare upis u srednju školu neće se moći prijavljivati za upis u druge obrazovne programe.

(Preuzeto sa: www.upisi.hr)

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 28. 5. 2021. 18:04

Ljetni rok - važni datumi

 

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 18:48

Prijava u razredne odjele za sportaše

Svi kandidati koji su zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes za upis u razredne odjele za sportaše kroz sustav NISpuSŠ na kartici “Moji podaci” od 24. do 31. svibnja 2021. godine. Na navedenoj kartici kandidati upisuju sport kojim se bave, naziv kluba i mjesto u kojem se nalazi klub. Obavezno nakon unosa navedenih podataka, svoj odabir trebaju potvrditi na gumbu Spremi promjene koji se nalazi pri dnu stranice. Video uputa je dostupna ovdje. 

Kandidati moraju poštovati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskom upisnom roku. 

Kandidati koji u navedenome roku ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati programe obrazovanja koji imaju razredne odjele za sportaše. Također, a s obzirom da iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše započinje i završava ranije, molimo da programe obrazovanja koji se odnose na razredne odjele za sportaše isključivo prijavljuju oni kandidati koji zaista namjeravaju upisati takav obrazovni program, budući da će oni kandidati koji prijave takve obrazovne programe i ne iskoriste ostvareno pravo upisa, oduzeti mjesto nekom drugom kandidatu. 

Sukladno članku 14. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza. Nacionalni sportski savezi provode rangiranje prijavljenih kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport. Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

(preuzeto sa www.upisi.hr)

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 17:40

Objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!"

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. dostupne su u četiri publikacije koje su prema tipu učenika podijeljene na:

• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici (za učenike koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj)

• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022.- Idemo u srednju!!! - kandidati iz drugih obrazovnih sustava (za kandidate koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske, kandidate koji završavaju ili su završili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za kandidate koji su osnovno obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2019. godine)

• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše (za učenike koji žele upisati pripremne programe glazbene ili plesne škole ili srednju glazbenu ili plesnu školu te za učenike koji žele upisati razredne odjele za sportaše) 

• Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju (za učenike s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko županijskog upravnog odjela odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba) 

• Primjer bodovanja za školsku godinu 2021./2021. (Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga obrazovanja).

Publikacije se nalaze i na naslovnoj stranici www.upisi.hr s desne strane.

(preuzeto sa: www.upisi.hr)

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 17:34

Kako se prijaviti u sustav Upisi.hr?

Važno!

Molimo učenike da prilikom unosa broja mobitela u sustav paze  na njegovu točnost jer će na upisani broj mobitela dobiti PIN koji će im omogućiti sljedeću prijavu u sustav. u slučaju pogrešno upisanog broja učenik neće dobiti potreban PIN za sljedeću prijavu u sustav.

Također sve informacije od strane Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole pristizat će na navedeni broj mobitela.

Upisno povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 17:05

Započinju prijave kandidata u sustav

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju 24. svibnja 2021. godine iza 12:00 sati. 

Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke. 

U slučaju nepravilnosti u podacima (adresa, ime roditelja, ocjene iz prijašnjih razreda) potrebno se javiti svom razredniku. 

Važno! U prvoj fazi prijava, učenici još nemaju mogućnost uvida u ponudu obrazovnih programa po školama. Prijava obrazovnih programa biti će moguća od petka, 25. lipnja 2021.

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 17:00

Objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred Vijest ima dokument u privitku

Obavještavamo učenike osmih razreda i njihove roditelje  da je objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. zajedno s dokumentom Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. 

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

U prilogu se nalazi i Pravilnik o elementima i kriterijima za upis učenika u I. razred srednje škole kao i njegova izmjena. Pravilnik se ove godine nije mijenjao.

Upisno povjerenstvo

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 16:50

e-Usmjeravanje

e-Usmjeravanje - portal Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - središnje je mjesto za pronalaženje idealne obrazovne ustanove za učenike i studente, ali i svojevrstan kompas karijere. (https://e-usmjeravanje.hzz.hr/)

Na portalu je moguće pronaći  informacije koje su potrebne za izbor zanimanja, škole i studija, vještinama koje su potrebne za traženje posla i brojne druge informacije.

Portal, uz ostalo, nudi i cjelokupni pregled svih programa obrazovanja u svim hrvatskim srednjim školama, studijskih programa, uvjeta za stipendiranje, mogućnosti zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu po pojedinim zanimanjima.

Posredstvom portala moguće je napraviti i nekoliko samotestiranja, odnosno samoprocjena kompetencija temeljem kojih onda program predlaže sedam do deset najprimjerenijih zanimanja. Uz prijedloge zanimanja, program detaljno opisuje zanimanja, radne zadatke i slično.

(Preuzeto s: https://e-usmjeravanje.hzz.hr/)

  :: opširnije :: 


objavio: Daliborka Todorović  datum: 24. 5. 2021. 16:40
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju